Novita - Voeding voor moeder & kind

Algemene voorwaarden NovitaVan toepassing op alle online & offline cursussen en trainingen


Artikel 1. Aanmelding

a. Het aanmelden voor een training of cursus kan via de website van Novita.
b. Je kunt ook bellen of mailen met mij (Laura Kool) om af te stemmen of een training of cursus bij je past.

Artikel 2. Betaling

a. De tarieven van de trainingen en cursussen staan op de website en zijn vrijgesteld van BTW. Zie hiervoor je factuur.
b. Gespreide betaling voor het voldoen van trainingen is mogelijk, neem daarvoor persoonlijk contact op.

Artikel 3. Annuleren

Indien je om welke reden dan ook een training wilt annuleren, dit kan per mail, gelden de volgende voorwaarden:
a. Bij annuleren tot 6 weken voor aanvang van de training ontvang je 100% van het bedrag terug.
b. Bij annuleren tot minder dan 6 maar meer dan 3 weken voor aanvang van de training ontvang je 50% van het betaalde bedrag terug.
c. Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang ontvang je geen geld terug. Je kunt in dit geval:
      – ofwel het deelnamebewijs overdragen aan een andere persoon
      – ofwel indien van toepassing: de training op een ander moment in de toekomst inhalen
d. Indien Novita een training annuleert voor aanvang, zal de training verplaatst worden. Als de cursist op de nieuwe datum niet kan deelnemen, ontvangt cursist 100% van het betaalde bedrag terug.
e. Terugbetalingen geschieden binnen 14 dagen nadat Novita en cursist de terugbetaling zijn overeengekomen.
f. Indien Novita een training annuleert tijdens de looptijd ervan, ontvangt cursist een evenredig percentage van het betaalde bedrag terug.
g. Novita behoudt zich het recht voor een training te allen tijde te kunnen annuleren.

Artikel 4. Inspanning en communicatie

a. Novita zal al het mogelijke doen om cursisten en cliënten tevreden te stellen.
b. Novita staat altijd open voor overleg en zal steeds proberen om samen met de cliënt tot een acceptabele oplossing te komen.
c. Wijzigingen in data, inhoud van de training of trainingslocatie zullen duidelijk schriftelijk worden gecommuniceerd naar cursisten en cliënten.
d. Novita spant zich in e-mails binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
e. Na afloop van de cursus ontvangen cursisten een bewijs van deelname met daarom het aantal studiepunten.
f. Cursisten dienen zelf zorg te dragen voor het opvoeren van de studiepunten in het betreffende kwaliteitsregister van de beroepsgroep.

Artikel 5. Auteursrecht

a. Novita ziet de meerwaarde voor maatschappij en samenleving als kennis uit de trainingen zoveel mogelijk wordt gedeeld met anderen.
b. Desalniettemin rust er auteursrecht en intellectueel eigendom op de powerpoint presentatie, de handouts, en andere materialen die tijdens en na afloop van de cursus met je worden gedeeld. Het is niet toegestaan deze materialen letterlijk over te nemen voor eigen gebruik, in gesprekken met cliënten of op wat voor manier dan ook te delen met anderen. Het is wel toegestaan om je eigen materialen te ontwikkelen.
c. Het is de cursist wel toegestaan om screenshots te maken van de online cursus of offline cursus en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het instagramaccount @dietistenprakijk_novita en in beperkte mate.

Artikel 6. Schade, materieel en immaterieel

a. Deelneming aan een training bij Novita geschiedt op eigen risico. Novita is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan cursist, of schade aan een derde, toegebracht door een cursist.
b. Novita aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door diefstal, verlies of schade tijdens een door Novita georganiseerde bijeenkomst.