Incipit Nova Vita: Het begin van een nieuw leven...

Diëtistenpraktijk Novita
 
info zorgverz..jpg

Tarieven & vergoedingen 2019

Dietistenpraktijk Novita heeft ook 2019 met álle zorgverzekeraars een contract afgesloten, dat kan je hier zien. Daarom worden de facturen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend en worden ze voor 100% vergoed.

De consulten bij de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat je extra uren vergoed krijgt. Dit kan je hier teruglezen. 
Ook de medische hulpmiddelen die eventueel nodig zijn, bijvoorbeeld een bloedglucosemeter, naalden en strips in het geval van diabetes, worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Eigen risico
Voor de meeste zorg, medicatie en medische hulpmiddelen die vanuit de basisverzekering worden vergoed, moet je eerst je eigen risico betalen. Ook de consulten bij de dietist vallen onder het eigen risico. 
In 2019 geldt voor iedereen het wettelijke eigen risico van €385 plus eventuele vrijwillige eigen risico. Het eigen risico voor dieetadvisering bedraagt maximaal het tarief voor 3 behandeluren, dus ongeveer €180. Daarna kan je eventueel een beroep doen op je aanvullende verzekering, welke niet ten koste gaat van het eigen risico.

NB: Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. 

Verwijsbrief
Bij vrijwel alle zorgverzekeraars is een verwijsbrief voor de dietist NIET nodig.
Alleen indien je bent verzekerd bij CZ/Nationale Nederlanden/Ohra of De Friesland, heb je een verwijsbrief van je (huis)arts nodig als je wilt dat de consulten worden vergoed.

Tarieven
De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren, maar het ligt ongeveer rond de 60 euro per uur.

Consult Kosten (ongeveer)
Intake €75 - €90
Vervolgconsult normaal €30
Vervolgconsult kort €15
Email of telefonisch consult  €15

Belangrijk: Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, of als je zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je ontvangt dan zelf een factuur voor de gemaakte afspraak.