Incipit Nova Vita: Het begin van een nieuw leven...

Diëtistenpraktijk Novita
 

Interessant ! Artikelen en links die de moeite waard zijn:

 
weegschaal en zws.jpg

Effect gewichtsverlies voorafgaand aan vruchtbaarheidsbehandeling bewezen 

Het is nu wetenschappelijk bewezen in de LIFEstyle studie:

Leefstijlbegeleiding en gewichtsverlies VOORAFGAAND aan een vruchtbaarheidsbehandeling, geeft een verhoogde kans om op een natuurlijk manier zwanger te worden bij vrouwen met verminderde vruchtbaarheid en ernstig overgewicht (BMI > 29). 
De leefstijlbegeleiding was gericht op 5% gewichtsverlies. 
Bij de vrouwen die het leefstijlprogramma hadden doorlopen, was de kans op een zwangerschap even groot als de vrouwen die direct een vruchtbaarheidsbehandeling ondergingen.

 

 
voedingsstoffen zws.jpg

Voedingsstoffen & zwangerschap

In de categorie "Hoor je het ook eens van een ander" hier een mooi artikel. Dit artikel maakt ook weer duidelijk waarom het nou zo belangrijk is om je lichaam optimaal van alle voedingsstoffen te voorzien, zowel voor de conceptie, als tijdens de zwangerschap. Het is weliswaar zo dat je lichaam tijdens de zwangerschap alles in werking zet om de foetus zo goed mogelijk van alle nutriënten te voorzien (o.a. door een verhoogde absorptie), maar hier zit nu eenmaal een limiet aan.

 
Preconceptiezorg

Gezonde voeding begint vóór de zwangerschap

De Gezondheidsraad is het adviesorgaan dat de regering voorlicht op het gebied van de volksgezondheid. In 2007 hebben zij een rapport uitgebracht waarin zij concluderen dat het wenselijk is om alle aanstaande ouders preconceptiezorg aan te bieden, onder andere op het gebied van voeding en leefstijl. Want, zo zegt de Gezondheidsraad: 
"Wie een kind hoopt te gaan krijgen, kan vóór de zwangerschap veel doen voor een goede eigen gezondheid en die van het toekomstige kind. Aanstaande ouders krijgen nu prenatale voorlichting, maar dan is het kind al verwekt. Er is meer winst te boeken als ze zich al voor de conceptie op de zwangerschap zouden gaan voorbereiden en waar nodig hun leefwijze aanpassen. De Gezondheidsraad pleit in een in 2012 verschenen advies aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een algemeen programma voor preconceptiezorg. De wetenschap heeft inmiddels voldoende bewijzen geleverd op basis waarvan zo’n programma kan worden ingericht".

Ik heb een stukje uit dit omvangrijke rapport gehaald.

 

WOMB study

Prachtig project waarin wordt gekeken of het verbeteren van de leefstijl van vrouwen met een kinderwens de gezondheid van henzelf én die van hun kinderen verbetert.  WOMB project is bijzonder omdat het als eerste in de wereld nagaat of het verbeteren van de leefstijl van vrouwen met een kinderwens de gezondheid van twee generaties kan verbeteren.

 

 

 

Gezond ouder worden begint al in de baarmoeder

Gynaecoloog en hoogleraar pleit voor betere preconceptiezorg met o.a. veel aandacht voor voeding. Het Erasmus Medisch Centrum heeft al sinds 2007 een gezond zwanger spreekuur voor mensen met verminderde vruchtbaarheid. De kans op zwangerschap stijgt al na 2 consulten met 60% !!