Novita - Voeding voor moeder & kind

Voeding bij kinderwens

Preconceptiezorg leeft in Nederland nog onvoldoende. De meeste vrouwen beginnen pas met gezond leven op het moment dat ze er achter komen dat ze zwanger zijn. Dit is echter niet verstandig. De periode kort vóór de bevruchting en de eerste dagen na de bevruchting is namelijk sterk bepalend voor een goede ontwikkeling van het kind. En omdat je er meestal pas weken nadat bevruchting heeft plaatsgevonden achterkomt dat je zwanger bent, is het goed om al bij het hebben van een kinderwens aan je gezondheid te werken. Immers, bij een embryo van 4 weken oud is de basis voor belangrijke organen al aangelegd. Zo vergroot je de kans op het krijgen van een gezond kindje. 

Je lichaam optimaal voorbereiden

Wanneer bevruchting heeft plaatsgevonden, delen de samengesmolten cellen zich in rap tempo. Om dit complexe proces goed te laten verlopen, zijn ontzettend veel bouwstoffen nodig. Wanneer je lichaam in deze kritieke fase onvoldoende voorraad heeft van deze stoffen, kan dit een goede ontwikkeling van het embryo in de weg staan. 

Ik help je met een “vruchtbaar voedingspatroon” om in deze periode je lichaam in optimale voedingsstaat te brengen.

Gewicht

Overgewicht en ondergewicht verstoren je hormoonhuishouding waardoor je cyclus verstoord raakt, hierdoor verminderd je vruchtbaarheid. Daarnaast verhogen zowel overgewicht als ondergewicht de kans op complicaties tijdens de zwangerschap: miskraam, zwangerschapsdiabetes, hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging, bloedarmoede, veel overgeven, problemen met de groei van de foetus, vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen. Ik help je bij het bereiken van een gezond gewicht voordat je zwanger wilt worden.

Hiermee sluit ik aan bij het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte aan de minister van VWS om “vooraf de best mogelijke condities voor een eventuele zwangerschap te creëren en niet af te wachten totdat zich tijdens de zwangerschap of bevalling risico’s voordoen“. Dit advies is er op gericht om de relatief hoge babysterfte in Nederland terug te dringen. Hiertoe is onder andere de landelijke werkgroep Preconceptie Voorlichting in het leven geroepen.