Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Novita

Versie: 2021

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Dietistenpraktijk Novita omgaat met persoonsgegevens die gebruikers van de site dietist-novita.nl verstrekken via het online contactformulier, die verstrekt worden via telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail.

Diëtistenpraktijk Novita gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat was altijd al vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemene persoonsgegevens die wij verwerken

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Novita dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het online contactformulier, via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast bovenstaande algemene gegevens, verwerkt Diëtistenpraktijk Novita ook bijzondere/gevoelige gegevens, bijvoorbeeld:
Over uw gezondheid BSN Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Novita heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. Ook hebben we dit nodig om de betaling van de consulten te kunnen afhandelen met de zorgverzekeraar.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Diëtistenpraktijk Novita bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst bewaren wij jouw gegevens 15 jaar (na beëindiging van de dieetbehandeling).

Cookies

De website van Diëtistenpraktijk Novita gebruikt géén Cookies of andere vergelijkbare technieken. Ook gebruikt de website géén Google Analytics om bezoekers van de website te volgen, gegevens van jou te verzamelen en jouw IP adres op te slaan. Simpel toch?

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Novita zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Novita heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor een veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Novita zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Novita een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Novita blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dietistnovita@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Novita neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is bijvoorbeeld het dataverkeer tussen mijn website en de bezoekers beveiligd middels een SSL certificaat (dit zie je aan het groene slotje en de toevoeging ‘https’ voor mijn domeinnaam). Daarmee wordt alle data die heen-en-weer wordt gestuurd tussen mijn website en jouw computer automatisch versleuteld, waardoor vertrouwelijke informatie niet kan worden onderschept. Verder is de computer van de diëtist beveiligd middels een wachtwoord en is mijn elektronisch patiënten dossier nog eens extra beveiligd middels een tweede wachtwoord. De diëtistenpraktijk zelf is beveiligd met twee deuren met een slot. Verwijsbrieven liggen in de praktijk in een gesloten kast die op slot gaat.

Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-33371965 of via dietistnovita@gmail.com.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Novita, dan kun je contact opnemen met de praktijk via het algemene telefoonnummer of via dietistnovita@gmail.com.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.