Vergoedingen

De consulten bij de diëtist worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Dat komt neer op ongeveer 6 consulten. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat je extra uren vergoed krijgt. Dit kan je hier teruglezen. 

Ook medische hulpmiddelen die eventueel nodig zijn, bijvoorbeeld een bloedglucosemeter, naalden en strips in het geval van diabetes, worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Diëtistenpraktijk Novita heeft ook in 2021 met álle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat kan je hier zien. Daarom worden de facturen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend en worden ze voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er wel rekening mee dat het van je eigen risico afgaat (zie uitleg hieronder).

Eigen risico

Voor de meeste zorg, medicatie en medische hulpmiddelen die vanuit de basisverzekering worden vergoed, moet je eerst je eigen risico betalen. Ook de consulten bij de dietist vallen onder het eigen risico. 

In 2021 geldt voor iedereen het wettelijke eigen risico van €385 plus eventuele vrijwillige eigen risico. Het eigen risico voor dieetadvisering bedraagt maximaal het tarief voor 3 behandeluren, dus ongeveer €180. Daarna kan je eventueel een beroep doen op je aanvullende verzekering, welke niet ten koste gaat van het eigen risico.

NB: Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. 

Tarieven

Voor een intake wordt 75 minuten in rekening gebracht. Dit is 60 minuten consult + eenmalig een kwartier administratiekosten (aanmaken dossier, verslaglegging, rapportage en soms overleg met derden). De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren, maar het komt ongeveer hier op neer:

Consult Kosten (ongeveer)
Intake 75 minuten€ 77-91
Vervolg 30 minuten€ 31-36
Vervolg 45 minuten€ 46-54

Belangrijk: Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, of als je zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je ontvangt dan zelf een factuur voor de gemaakte afspraak.

Verwijsbrief

Een verwijsbrief voor de diëtist is niet nodig om voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking te komen.
Maar als u als huisarts, specialist, verloskundige, lactatiekundige of tandarts specifiek wilt verwijzen naar Novita en aanvullende informatie heeft, dan kunt u gebruik maken van onderstaand verwijsformulier.